ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

โพสต์22 พ.ค. 2561 01:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2561  ณ ห้อง ICT ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 โดยมี นางสาวชมัยพร แก้วสุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร

Comments