ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โพสต์22 พ.ย. 2562 01:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

Comments