ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

โพสต์16 พ.ย. 2559 20:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง ICT ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments