ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบันทึกการปฏิบัติงาน (log book)

โพสต์1 ส.ค. 2561 00:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบันทึกการปฏิบัติงาน (log book) ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments