ประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

โพสต์21 มิ.ย. 2563 18:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้นายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2

Comments