ประชุมเชิงปฏิบัติการ การกรอกรายงานระบบข้อมูลทางระบบออนไลน์โปรแกรมฐานข้อมูลระบบ SPC

โพสต์21 ก.ย. 2560 00:48โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกรอกรายงานระบบข้อมูลทางระบบออนไลน์โปรแกรมฐานข้อมูลระบบ SPC  ของโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่เขต 2  ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2560  ณ ห้องกาศไพลิน ( ห้อง ICT ) ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments