ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2562

โพสต์17 ต.ค. 2562 20:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

Comments