ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ แบบทดสอบ ( O-Net)

โพสต์22 มิ.ย. 2560 21:25โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 00:21 ]
นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ แบบทดสอบ ( O-Net) สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ( ขยายโอกาส ) โรงเรีนนในเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ( PEER Center ) อำเภอสูงเม่น  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560  ณ โรงเรียนวัดศรีดอก ( ประชาพัฒนา )
Comments