ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ระดับภูมิภาค จุดที่ 2 ภาคเหนือ

โพสต์25 ก.พ. 2564 00:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางวิมลพรรณ เวทมนต์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ระดับภูมิภาค จุดที่ 2 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่

Comments