ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในสังกัด

โพสต์2 พ.ค. 2560 20:04โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในสังกัด  ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments