ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์8 มิ.ย. 2560 20:02โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
นายเจนพนธ์  จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.แพร่ เขต 2  ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม   ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments