ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563

โพสต์11 มิ.ย. 2563 21:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments