ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

โพสต์23 มิ.ย. 2563 20:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments