ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามนโยบายพื้นที่สีเขียว (พทข.) ปีการศึกษา 2563 อ.ลอง และ อ.สูงเม่น

โพสต์29 มิ.ย. 2563 23:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามนโยบายพื้นที่สีเขียว (พทข.) ปีการศึกษา 2563 อ.ลอง และ อ.สูงเม่น ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments