ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามนโยบายพื้นที่สีเขียว (พทข.) ปีการศึกษา 2563 อ.วังชิ้น และ อ.เด่นชัย

โพสต์30 มิ.ย. 2563 21:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามนโยบายพื้นที่สีเขียว (พทข.) ปีการศึกษา 2563 อ.วังชิ้น และ อ.เด่นชัย ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments