ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ โรคติดต่อ และภัยสุขภาพที่พบบ่อยในโรงเรียน

โพสต์8 มี.ค. 2564 23:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ โรคติดต่อ และภัยสุขภาพที่พบบ่อยในโรงเรียน ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments