ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE) กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์31 ก.ค. 2563 07:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE) กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments