ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้วยระบบ video conference

โพสต์22 มิ.ย. 2563 23:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้วยระบบ video conference ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments