ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online)

โพสต์18 มิ.ย. 2563 23:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments