ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา

โพสต์1 มิ.ย. 2560 20:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Communitry : PLC) โดย สพป.แพร่ เขต 2   เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อ.เมือง จ.แพร่

Comments