ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์15 พ.ค. 2563 01:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว พร้อมด้วย ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย. 63) ผ่านช่องทาง True VROOM

Comments