ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบระดับศูนย์สอบ

โพสต์11 ก.พ. 2562 23:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบระดับศูนย์สอบ ประธานสนามสอบ และกรรมการกลาง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมและในการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2
Comments