ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสนามสอบการประเมินผลสัมฤทธิ์

โพสต์27 ก.พ. 2560 23:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสานิตย์ โลหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสนามสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2   

Comments