ประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์สอบ (National test)

โพสต์3 มี.ค. 2562 19:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์สอบ ประธานสนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National test) ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments