ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐาน

โพสต์22 ธ.ค. 2559 19:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (National Test : NT)  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments