ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”

โพสต์3 มิ.ย. 2561 23:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมใจกัน กล่าวคำปฏิญาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต  ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments