ประชุมชี้แจงแนวทางการของบประมาณรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์14 ก.พ. 2562 01:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการของบประมาณรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นสำหรับโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments