ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Online)

โพสต์7 ก.ค. 2564 00:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Online) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet) จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments