ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเขียนได้

โพสต์16 ก.พ. 2560 19:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 

Comments