ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562

โพสต์28 ต.ค. 2562 21:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ นายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments