ประชุมชี้แจงแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

โพสต์30 พ.ย. 2560 19:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการสอบเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments