ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์27 พ.ค. 2561 01:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอลอง และ อำเภอสูงเม่น ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments