ประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์26 พ.ค. 2561 01:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อ.เด่นชัย และ อ.วังชิ้น ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments