ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารอำเภอลอง (ก.บ.อ.) อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2564

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 1 เมษายน 2564 ดร. ธงชัย คำปวง รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นายสันติชัย บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารอำเภอลอง (ก.บ.อ.) อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลอง ชั้น 2

Comments