ประชุมให้ความเห็นชอบโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)

โพสต์22 มี.ค. 2562 00:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2
Comments