ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง

โพสต์26 ม.ค. 2564 19:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

Comments