ประชุมการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน

โพสต์21 พ.ย. 2560 19:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560   ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments