ประชุมการเลือกกันเองของผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ เป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 1/2562

โพสต์16 ธ.ค. 2562 00:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ นายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมการเลือกกันเองของผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ เป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments