ประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 1/2564

โพสต์13 ก.ค. 2564 20:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments