ประชุมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference

โพสต์26 เม.ย. 2564 18:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments