ประชุมการเตรียมรองรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

โพสต์16 ธ.ค. 2562 23:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการเตรียมรองรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments