ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์28 มิ.ย. 2560 01:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบประชุมทางไกลจอภาพ (Video Conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments