ประชุมคัดเลือก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

โพสต์24 ส.ค. 2560 22:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายชูชาติ พอจิต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2560  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments