ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างในสังกัด

โพสต์2 มิ.ย. 2560 01:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างในสังกัด  เพื่อมอบนโยบาย, ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร  ศูนย์พัฒนาวิชาการ  สพป.แพร่ เขต 2

Comments