ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

โพสต์20 ก.พ. 2560 00:28โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2560 00:55 ]
https://drive.google.com/open?id=0B8htjWpbE7oWOHNUSFM0Ym1uR1U
นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและได้ร่วมกันทำ MOU เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริต พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments