ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

โพสต์19 เม.ย. 2561 02:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากร และประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.แพร่ เขต 2 ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2561  ในวันที่ 19 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2  

Comments