ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์

โพสต์30 ต.ค. 2558 01:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

Comments