ประชุมคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ

โพสต์27 ธ.ค. 2561 01:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด เพื่อมอบนโยบาย ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพขร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments