ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

โพสต์6 พ.ค. 2562 21:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและหารือข้อราชการ  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments