ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม

โพสต์7 มิ.ย. 2561 20:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมลานฮักลอง โดยมี นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน

Comments